rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 2 - 2015 > Gerardus Johannes Adrianus van Adrichem

Gerardus Johannes Adrianus van Adrichem

Geboren: 19 september 1921
Overleden: 18 mei 2015
Plaats: De Lier

In dierbare herinnering

Op 18 mei is, voorzien van het H. Sacrament der zieken, van ons heengegaan de heer Gerardus Johannes Adrianus van Adrichem in de leeftijd van 93 jaar.

In 1950 kreeg hij van zijn vader een stuk grond en heeft het met hard werken van de grond af aan een tuinbouwbedrijf opgebouwd. Hij is geboren en gestorven aan de Noordlierweg. Opgegroeid op de ouderlijke boerderij heeft hij een aantal jaren gewerkt bij een akkerbouwbedrijf.

Over de periode waarin er nog met paarden werd gewerkt, kon hij nog met veel passie vertellen. Bij zijn huis had hij een verzameling oude landbouwwerktuigen .

Op 24 februari 1954 is hij getrouwd met Rina van Winden. Samen hebben zij geleefd, gewerkt en gezorgd voor hun 9 kinderen. Tot op hoge leeftijd is Geert heel vitaal en actief geweest. Met warme interesse leefde hij mee met zijn kinderen en hun gezinnen. Hij vond het heel bijzonder om opa te mogen zijn van 25 kleinkinderen en hen op te zien groeien. Hij heeft nog het goede nieuws mogen horen dat hij overgrootvader zou worden.

Geert kon genieten van de gewone dingen van elke dag en had oog voor het wonder der natuur. Hij was een tevreden en dankbaar mens met een bijzonder gevoel voor humor. Zo lang als dat ging, was hij altijd bezig. Graag maakte hij met zijn bootje een tocht over de Westlandse wateren. Met het ouder worden namen zijn krachten gaandeweg af. In zijn eigenvertrouwde omgeving is hij nu zijn Schepper tegemoet gegaan. Een gezegde van hem was: “Ga met God, dan heb je een goede Leidsman.”  De Heer heeft Geert nu na een welbesteed leven thuis gebracht. Moge hij rusten in vrede. Wij hebben van hem afscheid genomen tijdens de avondwake en uitvaartmis op 22 en 23 mei.

Wij wensen mevrouw van Adrichem haar kinderen en kleinkinderen veel kracht en troost toe bij het gemis van deze dierbare man.

pastoor J. Steenvoorden 

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.