rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 2 - 2015 > Elisabeth Cornelia Bakker-van Dijk

Elisabeth Cornelia Bakker-van Dijk

Geboren: 13 april 1923
Overleden: 13 mei 2015
Plaats: Poeldijk

In liefdevolle herinnering

Bep was er een van een tweeling. Geboren in Poeldijk en het gezin telde uiteindelijk acht kinderen, die er voorspoedig opgroeiden. Bep hield van dansen en heel wat jongens hadden een oogje op haar. Haar keuze viel op Harry, met wie ze trouwde en een zoon kreeg:René. In 1987 overleed Harry na een mislukte operatie. Dat was een grote klap voor Bep. Gelukkig had ze veel steun aan haar buurtjes, bij wie ze altijd terecht kon. Er groeide een trouwe vriendschap: en ook nu waren ze er weer voor René.

Bep ging toen het wat minder werd met haar gezondheid, eerst in de Witte Brug wonen en verhuisde later mee naar de Terwebloem, waar ze op de gesloten afdeling kwam. Dat was zwaar voor haar. Toch was ze nooit chagrijnig, klaagde ze ook nu niet en bleef een vrolijk en gezellig mens. En met een liedje of muziekje stond Bep nog steeds graag een dansje te doen.

Na een paar lelijke valpartijen is ze helaas nooit meer de oude geworden. Na een week ziek geweest te zijn, overleed ze op 13 mei.

Mag ze nu weer vrij zijn van alle ongemakken en dansen in Gods licht! Bep, de herinneringen aan u gaan met ieder die u lief had, mee. Dank daarvoor en à Dieu!        

Marie-Thérèse van de Loo, p.w.

Terug naar voorgaande pagina
Het is aardig om belangrijk te zijn, het is belangrijker om aardig te zijn.