Cornelis Adrianus Thoen

Geboren: 05 april 1933
Overleden: 15 mei 2015
Plaats: Naaldwijk

In dierbare herinnering

Op 15 mei is na een periode van afnemende gezondheid van ons heengegaan de heer Cornelis Adrianus Thoen uit Naaldwijk in de leeftijd van 82 jaar. Cees is geboren en getogen in Honselersdijk en groeide op in een gezin van 10 kinderen. Het gezinsleven was nauw verbonden met de melkzaak/kruidenierswinkel van zijn ouders .
Cees had een helder verstand en kreeg de gelegenheid om door te leren. Na zijn schooltijd ging hij bij de bank werken en daar ontmoette hij zijn aanstaande echtgenote Riet van der Kooij.

Op 6 oktober 1960 traden zij in het huwelijk. Samen hebben zij geleefd, gewerkt en gezorgd voor hun drie kinderen Ronaldt, Marcel en Miranda. Vele jaren hebben zij achter de kerk gewoond aan de Lage Woerd, later aan de Linde en daarna op de Zwartendijk. Naast zijn werk in de financiële administratie heeft Cees jarenlang doorgestudeerd. Zo heeft hij een mooie loopbaan ontwikkeld.  Hij heeft zijn talenten ook dienstbaar gemaakt aan de gemeenschap. Zo is hij lid geweest van het kerkbestuur, penningmeester van het bestuur van ‘De Binnenhof’ en was hij ook een periode lector in de Adrianuskerk. Riet heeft zich jarenlang ingezet voor de Algemene Kerkbijdragen. Zo hebben zij beiden veel voor de parochie betekend. Kees was een man die van gezelligheid hield en ontmoeting. Hij kon genieten van zijn kleinkinderen. Met Riet heeft hij mooie reizen gemaakt.

De laatste jaren zijn er zorgen geweest om zijn eigen gezondheid en die van zijn echtgenote. Een zware periode. Steeds waren zij steun en toeverlaat voor elkaar. Nu heeft hij rust gevonden na een tijd waarin zijn krachten steeds verder afnamen. Wij hebben afscheid genomen van Cees tijdens de uitvaart op 22 mei in de Adrianuskerk. Wij wensen Riet, kinderen en kleinkinderen veel kracht en troost toe bij het dragen van het gemis.

pastoor J. Steenvoorden 

Terug naar voorgaande pagina
Steun onze WJD jongeren, koop een WJD kaars voor € 5,00. Bestel via wjd2016@rkwestland.nl