Cornelia Dingjan

Geboren: 13 september 1916
Overleden: 11 april 2015
Plaats: Wateringen

In dankbare herinnering

Corrie overleed op 98 jarige leeftijd in De Ark. Op de aankondiging hadden haar kinderen terecht geschreven: Tijdens haar leven was zij zorgzaam, attent, moedig en vol verwachting. De zorg voor anderen had zij al van jongs af aan. Vanuit Aalsmeer waar zij afkomstig was trok zij naar het gezin Dingjan in Scheveningen – Den Haag om het jonge gezin met opgroeiende kinderen te helpen, daar de moeder van het gezin ernstig ziek was. Nadat de moeder van het gezin gestorven was bleef zij voor de kinderen en de vader zorgen. Later heeft zij die zorg op voortreffelijke wijze ook doen uitgaan naar Pater Max de Haas die zij tot zijn dood liefderijk heeft verzorgd. Het was daarom ook heel fijn dat zij mocht ervaren dat zij  met name ook in De Ark die lieve zorg ook aan haar zelf mocht beleven.

Het was dan ook een dankbaar feest ten afscheid. Allen die met en rond haar geleefd hebben, zijn rijker geworden door haar manier van leven. En wij mochten  de Heer danken voor het mooie beeld dat zij van haar Heer en God heeft  laten zien. Want staat er niet in het eerste boek van de Bijbel dat wij allen geschapen zijn naar Gods beeld? Dat zij nu mag wonen in het huis van haar en onze God en dat wij haar daar weer mogen aantreffen en daarom zeiden wij op het einde van de afscheidsviering: à Dieu – tot ziens bij de Heer.

Em- pastoor A. van Well

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.