rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 2 - 2015 > Antonius Adrianus Maria van der Voort

Antonius Adrianus Maria van der Voort

Geboren: 12 oktober 1939
Overleden: 14 april 2015
Plaats: Honselersdijk

Op 14 april 2015 is Ton voorzien van het H. Sacrament der zieken van ons heengegaan in de leeftijd van 75 jaar. Ton is geboren  op 12 oktober 1939  in de Bospolder in Honselersdijk als 4e  zoon van een gezin van 5 jongens. De eerste levensjaren  waren de oorlogsjaren die waren niet gemakkelijk, maar voedsel was in het tuindersgezin nooit een probleem. Op zijn 6e ging Ton naar de lagere school, de Petrus school aan de Endeldijk. Hij liep, zoals dat gebruikelijk was, 4 keer op een dag op en neer om tussen de middag thuis warm te eten.

Al jong moest Ton  meehelpen in de tuin. Na de lagere school ging Ton aan het werk in de tuin van zijn vader en ging daarbij nog een dag naar de tuinbouwschool in Poeldijk. In 1964 werd Ton zelfstandig tuinder. In die tijd werd er op de tuin nog van alles geteeld. Druiven, bloemkool, spinazie, bloemen en tomaten. Bij Ton zijn afscheid stond er een kist met allerlei groente die Ton ooit geteeld heeft. De producten werden in die tijd met de schuit naar de veiling gebracht. De tuin is in de loop der jaren veel veranderd van een gemengd bedrijf van verschillende teelten naar een bedrijf met alleen paprika’s. Ton zijn hart lag in de Bospolder, waar hij het grootste gedeelte van zijn leven heeft gewoond.

Toen hij wat ouder werd en zijn kinderen het bedrijf overnamen verhuisde hij naar het dorp, maar dagelijks was Ton te vinden in de Bospolder waar hij verschillende klussen deed. Ook werd hij schouwmeester bij Delfland, koster bij afscheid vieringen, rondleider in het Westlandmuseum en al heel veel jaren zong hij in het parochiekoor. Naast deze werkzaamheden was er nog tijd om met Lenie te fietsen en met vrienden te kaarten. De laatste jaren begon zijn gezondheid te kwakkelen. Door een aantal longontstekingen is zijn conditie sterk achteruit gegaan en door die vreselijke ziekte erbij was zijn lichaam zo verzwakt dat genezing niet meer mogelijk was en de tijd te snel kwam om afscheid te gaan nemen. Ton had moeite met zijn ziekte. Om afhankelijk te zijn van anderen was voor hem niet gemakkelijk. De kinderen hebben veel bewondering hoe hij met zijn ziekte is omgegaan en ook voor Lenie die hem tot het laatst toe met alle liefde heeft verzorgd. Zijn liefde voor haar was groot. Hij heeft herhaaldelijk gezegd, we hebben het goed gehad en ik zou het zo weer over doen. Ton is niet onverwacht van ons heengegaan. Hij zelf was er klaar voor. Hij wilde naar zijn broers. Hij had geen kracht meer om te leven.

Wij hebben zijn leven in Gods hand gelegd in de avondwake en uitvaart op  21 en 22 april in de OLV van Goeden Raad te Honselersdijk. Met heel velen hebben we tot God voor hem gebeden en gezongen en van Ton afscheid genomen. Ton laat een grote leegte achter. Moge hij na een welbesteed leven en geliefd bij velen rusten in vrede en moge hij worden opgenomen in het eeuwige licht van onze Heer. Wij wensen zijn vrouw Lenie, kinderen, kleinkinderen en familie veel kracht en troost toe.

André Zwinkels  

 

Terug naar voorgaande pagina
Het is aardig om belangrijk te zijn, het is belangrijker om aardig te zijn.