rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 2 - 2015 > Adriana Alida Magdalena Enthoven-Zwinkels

Adriana Alida Magdalena Enthoven-Zwinkels

Geboren: 10 oktober 1926
Overleden: 12 juni 2015
Plaats: Wateringen

In dankbare herinnering

Jeanne Zwinkels, de oudste van 14 kinderen, werd aan de Strijpkade in Wateringen op 10 oktober 1929 geboren. Er werd door iedereen hard gewerkt in de tuin. Jeanne bleek handig met naald en draad, vele heeft ze keurig gekleed. Haar eigen bruidsjapon kwam van haar hand. Ze heeft haar jeugd als een gezellige tijd ervaren maar dat werd bruut verstoord door de oorlog. Jeanne had een sterk eigen wil, wat haar ver bracht, lichamelijk was ze niet zo sterk. Op een kermis ontmoette ze Adrianus Enthoven. In oktober 1951 trouwde ze met elkaar. Zes dochters en twee zonen werden er geboren aan de Middenweg. Allen waren altijd keurig gekleed. Ieder feest werd gevierd. Jeanne heeft ook zorgen gekend. De kwetsbaarheid van de kinderen en de harde buiten wereld gaf haar wel eens onrust, spanning. Haar gezin ging boven alles. Twee dochters bouwde hun toekomst op in het buitenland, ze vond het moeilijk. Toch stond ze open voor nieuwe ontwikkelingen. Zo haalde ze haar rijbewijs en ging op Engelse les om haar wereld groter te maken. Met haar man is Jeanne meerdere keren naar Zwitserland en Israël geweest om hun dochters met hun families te bezoeken. Haar man stierf in december 1999. Ze vond het eerst moeilijk zonder hem dingen te ondernemen maar na enige tijd nam ze de draad weer op en werd actief op koersbal en kaartclubjes. Ze ging kleiner wonen in een appartement in de Johanneshof in Naaldwijk. Geloof was de bodem onder haar leven. Maria betekende veel voor haar. Iedere dag werd er wel een kaarsje opgestoken. De verbondenheid met de parochie -ze ontving regelmatig de H. Communie thuis- bracht haar veel steun. Ze mocht de oma worden van 13 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Ze kon enorm van deze jonge mensen genieten. De laatste 2 maanden stapelde de lichamelijke ongemakken zich op. Ook het hoofd liet haar steeds meer in de steek. Omringd met familie en verzorging van De Kreek is ze in de vroege ochtend van 12 juni 2015 rustig ingeslapen. Op woensdag 17 juni hebben we Jeanne vanuit de St. Jan de Doper te Wateringen uitgevaren en haar lichaam te rusten gelegd op het parochiekerkhof. Dat Jeanne mag rusten in vrede in het licht van de verrezen Heer.  

Pastor Straathof.  

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.