In memoriam

Uw gebed wordt gevraagd voor hen die ons zijn ontvallen:

Terug naar voorgaande pagina
Meer weten over:
Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.