In memoriam

Uw gebed wordt gevraagd voor hen die ons zijn ontvallen:

Terug naar voorgaande pagina
Meer weten over:
De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.