rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In gesprek met .....

In gesprek met ........

We ontmoeten elkaar op vele momenten, zeggen elkaar gedag, maar soms weten we van elkaar niet wie we echt zijn. Een nadere ontmoeting met zo'n iemand levert dan weer een schat van informatie op. 
Het ontbreekt ons vaak aan tijd om nader kennis te maken, of beter gezegd: we gunnen ons nauwelijks tijd om de ander goed te leren kennen.

Met de rubriek In gesprek met....... komen we u wat tegemoet door in gesprek te gaan met iemand in de parochie. Een gesprek waarbij we soms ook de andere kant van iemand te zien krijgen.

Print deze tekst Terug naar voorgaande pagina
Meer weten over:
Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.