Pastoraal woord

In deze tijd van moderne communicatiemiddelen is een website de gewoonste zaak van de wereld. Zo kun je een parochie virtueel bezoeken en kijken wat daar feitelijk te doen is en ook beginnen met proeven wat daar in die gemeenschap leeft. Het Pastoraal woord geeft u deze bezielde informatie. Dat is mooi. Zo kunt u alvast een beetje in de sfeer komen van onze plaatselijke geloofsgemeenschap, maar…  

Een communicatiemiddel en een website kunnen natuurlijk nooit het èchte menselijk contact vervangen. Een parochie bestaat uit “levende” mensen. Die vormen uiteindelijk de èchte website waardoor het gelovig leven gestalte kan en mag krijgen. Daarom is deze site een uitnodiging aan u om, als u in de buurt bent, of hier bent komen wonen, deel te nemen aan onze vieringen en alle andere activiteiten die in onze parochie plaatsvinden. Wie weet veert u beetje op en denkt u: “Kijk daar gebeurt iets wat mij aanspreekt!” Mocht dat zo zijn dan is ons doel bereikt.  

Print deze tekst Terug naar voorgaande pagina
Uzelf openstellen is de beste manier om ervoor te zorgen dat een ander zich openstelt.