ANBI (algemeen nut beogende instelling)

De parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochiefederatie is een deel van het bisdom Bisdom Rotterdam.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin.

Voor een ANBI geldt een publicatieverplichting met betrekking tot informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording in de filantropische sector. Voor de parochiefederatie vindt u deze informatie hier.

Print deze tekst Terug naar voorgaande pagina
Meer weten over:
Steun onze WJD jongeren, koop een WJD kaars voor € 5,00. Bestel via wjd2016@rkwestland.nl