rkWestland > Federatie > Nieuws > Zangavond op patroonsfeestdag van de H.Egbertus

Zangavond op patroonsfeestdag van de H.Egbertus

12 apr 2016 - Algemeen federatie nieuws Hoek van Holland / Heenweg

Deze zangavond staat in het teken van de feestdag van de Heilige Egbertus, de patroonheilige van de parochiekerk in Hoek van Holland. De geschiedenis over het leven van Egbertus wordt verteld, afgewisseld met een selectie van katholieke (GvL) en protestantse gezangen (Iona en Opwekking), uitgevoerd door het parochiekoor St.Caecilia. Het hele verhaal is in een aantal blokken verdeeld, waartussen steeds 1 of 2 liederen worden gezongen die links hebben met de vertelling. Er is een mix van volkszang en koorzang. Het is een unieke gelegenheid dit feest gezamenlijk te vieren met de Protestantse gelovigen, daar hun roots ook bij Egbertus vandaan komen. Zondag 24 april, H Egbertuskerk, De cordesstraat 27-29 Hoek van Holland, aanvang 19.00 uur, toegang vrij

Het verhaal van de jongeman, die in de 7e eeuw na Chr. zich ging toewijden aan het Christelijke geloof, aanvankelijk in Ierland en toetrad tot een kloostergemeenschap daar. Een poging om met een aantal medebroeders het vasteland te bereiken om de H. Schrift te gaan verkondigen onder de Friezen en de Franken leed schipbreuk. Na een visioen moest hij zich gaan bezighouden met de orde onder de opstandige Keltische monniken op het Schotse eiland Iona te herstellen. Zij moesten daar zich weer houden aan de regels van de Roomse Kerk.

Toch bleef Egbert bezig met zijn missie op het vasteland. Rond het jaar 690 na Chr. zond hij 12 mede-monniken (waaronder ook Willibrord, Lambertus en Bonifacius) vanuit Engeland over de toenmalige Noordzee naar de kust van Holland. Zij landden in de buurt van het huidige Katwijk (monding van de Rijn) en trokken te paard het land in. Willibrord vestigde zich in het huidige Utrecht en bouwde daar de St.Salvatorkerk op de plaats van de huidige Domtoren.

Egbert bleef in het klooster in Iona. In 729 na Chr. droeg Egbertus als abt van het klooster op het feest van Pasen de nachtmis op. Toen heeft hij in overleg met Rome vast gesteld dat voortaan het Paasfeest op een vast moment wordt bepaald, hetgeen vandaag de dag nog steeds zo is. Kort na de nachtmis overleed Egbertus op 90-jarige leeftijd.

Print dit nieuwsartikel Terug naar voorgaande pagina
Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer u het met iemand deelt.