rkWestland > Federatie > Nieuws > ,,Wij zijn katholiek maar dan Rooms’’

,,Wij zijn katholiek maar dan Rooms’’

5 apr 2016 - Algemeen federatie nieuws

Op 9 april 2011 hebben elf vice-voorzitters hun handtekening gezet onder de akte van oprichting van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin. Nu dus vijf jaar geleden, het eerste lustrum is een feit. De federatie omvat de geloofsgemeenschappen uit de dorpskernen Maasdijk, Poeldijk, Heenweg, Kwintsheul, De Lier, ’s-Gravenzande, Naaldwijk, Hoek van Holland, Monster, Honselersdijk en Wateringen. Met enkele hoofdrolspelers van toen en nu blikken we terug, maar kijken met hen ook vooruit.

Vice-voorzitter parochiefederatie Joop Gardien over vijf jaar federatie
,,De parochies in het Westland zullen moeten nadenken om de toekomst van de kerk anders in te vullen. Er zijn vele vormen van geloven maar wij staan voor de Rooms Katholieke kerk. Daar gaan wij mee door.’’
Voor vice-voorzitter Joop Gardien van de parochiefederatie Westland zijn veel dingen bespreekbaar maar één ding staat vast: ,,Wij zijn allemaal katholiek, zegt mijn goede vriend Piet, die gereformeerd is. Ik geef hem gelijk dat wij katholiek zijn maar dan Rooms. Ik ben blij met paus Franciscus en de nieuw benoemde bisschop Gerard de Korte van Den Bosch. Wij moeten geen mensen hebben, die het bisschopsambt al in hun vocabulaire hebben staan maar echte herders. Neem de kardinaal van Palermo Corrado Lorefice. Paus Franciscus benoemde vorig jaar een parochiepriester, een gewone pastoor tot kardinaal van Palermo. De kerk moet zorgen dat de curie weer de curie wordt en niet het machtsbolwerk binnen de Roomse kerk. Paus Johannes XXIII was een groot en goed mens. Dat wens ik paus Franciscus ook toe. Hij heeft al iets in de kerk teweeg gebracht. Denk aan het leven van Sint Franciscus, die de terugkeer naar de eenvoud preekte. Aan het einde van elke tunnel is er licht en dan heb je geschiedenis.’’

Echte vrienden
Joop Gardien werd vijf jaar geleden de eerste vice-voorzitter van de parochiefederatie. Voorzitter is de moderator van de parochiefederatie, pastoor Steenvoorden. Gardien is geboren aan de Zuidweg in Naaldwijk maar woont al lang in Wateringen. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring als directeur van bouwbedrijf Weboma en wethouder van de gemeente Westland. Gardien heeft een moeilijke periode achter de rug. Hij werd getroffen door een hersenbloeding en een ongelukkige val in zijn woning, waarbij hij een schouder brak. ,,Het leven is veranderd in alle gradaties. Ik ben een jaar uit de running geweest  maar heb wel leren kennen wie mijn echte vrienden zijn. Ik ben nu aan het opkrabbelen,’’ is het weinige dat Gardien over het afgelopen jaar wil loslaten. Hij put daarbij kracht uit een rotsvast geloof. ,,Ik heb de normen en waarden geleerd van mijn ouders. Zij hebben mij geleerd te geloven. Dat betekent niet naar de kerk gaan maar echt geloven. Het is een geluk dat je naar de kerk mag gaan om je geloof te belijden.’’

De Wateringer is inmiddels met nieuwe energie aan de slag gegaan voor de parochiefederatie. Na het interview vertrekt hij meteen voor een vergadering van de jubileumcommissie. ,,Dat vijfjarige bestaan wordt bescheiden gevierd’’, zegt Gardien. ,,De eucharistieviering op 4 oktober staat vast en professor Erik Borgman uit Tilburg komt met het bestuur praten over de voortgang van de kerk in de toekomst. Het gaat mij erom te zorgen dat een geloofsgemeenschap, die ter discussie staat, een plek houdt in de samenleving. Zonder kerk kunnen wij niet. In onze samenleving leek tot voor kort alles te kunnen. De economische crisis maakt dit anders. Mensen gaan elkaar weer opzoeken en proberen steun aan elkaar te hebben.’’

Enthousiasmeren
,,Gelukkig hebben de mensen in het Westland nog iets voor elkaar over. Dat is een pré. Van daaruit kunnen wij werken om mensen te enthousiasmeren. De doelstelling bij de vorming van de parochiefederatie was om te komen tot een volwaardig pastoraal team. Dat is gelukt. De nieuwe opgave is te zorgen dat mensen naar elkaar gaan luisteren. Wij moeten nadenken over de toekomst van de kerk. Uit een recent rapport bleek dat 82 procent van de gelovigen niet meer naar de kerk gaat.’’

,,De kerkelijke betrokkenheid enthousiasmeren blijft lastig. Wij moeten als kerk zorgen dat wij met goede dingen bezig zijn. Dat is lastig in een individuele maatschappij. Kijk naar de plannen voor afschaffing van de zondagsrust door een niet gelovige maatschappij. Dat zijn dingen waar je vanaf moet blijven. Het is de vraag of wij in de toekomst met elf parochies overeind kunnen blijven. Vroeger had je in het Westland drie moederkerken: Poeldijk, Naaldwijk en Wateringen. Ik weet niet of wij terug moeten naar die drie kerken maar realiseer mij dat de autonomie van de afzonderlijke parochies niet vanzelfsprekend is. Wij kunnen alles negatief maken maar ook zorgen voor positieve zaken zoals ziekenbezoek en nieuwe kerkleden welkom heten. Het gaat om het gevoel van mensen om betrokken te zijn bij de kerk.’

Bron: tekst Frank de Klerk, foto PR

Print dit nieuwsartikel Terug naar voorgaande pagina
Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer u het met iemand deelt.