rkWestland > Federatie > Nieuws

Uitleg van het logo Heilig Jaar van de Barmhartigheid

11 apr 2016 - Algemeen federatie nieuws

Paus Franciscus heeft een buitengewoon Jubileumjaar van de Barmhartigheid uitgeroepen dat begon op dinsdag 8 december 2015 (Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, tevens 50 jaar na het afsluiten van het Vaticanum II) en eindigt op 20 november 2016 (Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal, laatste zondag van het kerkelijk jaar). Voor dit jubeljaar heeft het Vaticaan een logo uitgegeven met het motto “Barmhartig zoals de Vader”. Het logo en het motto samen zorgen voor een passende samenvatting van wat met dit Jubeljaar eigenlijk wordt bedoeld.

Het logo dat voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid gekozen werd, komt van de hand van de Sloveense kunstenaar en jezuïet Marko Ivan Rupnik, die ook de mozaïeken op de  buitengevel van de Rozenkransbasiliek in Lourdes ontwierp. Centraal staat op het logo de figuur van Christus, die een veLogojaarvanbarmhartigheid-NL klein.jpgrloren man op zijn schouders draagt. Het beeld doet denken aan de Goede Herder, die het schaap op Zijn schouders draagt en daarmee de redding voor het schaap is. Op de achtergrond is het kruis te zien en Christus draagt de tekenen van Zijn wonden in Zijn handen en voeten.

Ogen
Opvallend is dat het rechteroog van de Christusfiguur en het linkeroog van de man op zijn schouders in elkaar overlopen. Daarmee wil tot uitdrukking worden gebracht dat Christus ziet met het oog van de mens en dat de mens kan zien met de ogen van Christus. Ieder mens ontdekt in het doen en laten van Jezus de nieuwe mens, met de eigen menselijkheid en met de eigen toekomst.

Kleuren
De blauwe ovalen laten drie schakeringen zien: van diep donker blauw, naar minder donker, naar nog lichter blauw. Wanneer we naar onszelf kijken met de ogen van Christus en Zijn barmhartigheid beseffen, zullen we het kwaad in ons (donker blauw) achter ons proberen te laten en ons leven steeds meer vorm geven vanuit die barmhartigheid. De kleuren worden steeds lichter, ons leven steeds barmhartiger.
De tekst" Barmhartig als de Vader" aan de linkerkant van het logo is gekozen uit het Lucasevangelie, waar Jezus zegt: "Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is (Lucas 6, 36)" .

Print dit nieuwsartikel Terug naar voorgaande pagina
Steun onze WJD jongeren, koop een WJD kaars voor € 5,00. Bestel via wjd2016@rkwestland.nl