rkWestland > Federatie > Nieuws > Leerhuis Westland gaat van start

Leerhuis Westland gaat van start

6 sep 2012 - Algemeen federatie nieuws

In oktober beginnen de bijeenkomsten van het “Leerhuis-Westland” in het koor van de Oude Kerk Wilhelminaplein te Naaldwijk.  Om u alvast informatie te geven over het bijzonder interessante programma dat voor het seizoen 2012/13 samengesteld is, hieronder alvast het programma. De organisatie spreekt de wens uit dat evenals de vorige seizoenen deze Leerhuis cyclus weer druk bezocht zal worden. Geeft u dit door aan vrienden en/of kennissen om deze bijzonder leerzame avonden bij te wonen. 

Leerhuis Oude Kerk Naaldwijk 2012 – 2013
De bijeenkomsten van het Leerhuis worden gehouden op woensdagavonden in het Koor van de Oude Kerk van 19.30 – 22.00. Elke avond wordt afgesloten met een vesper. Toegangsprijs per avond: € 5, inclusief koffie /thee. Informatie: 0174 – 620828

De wording van het Christendom
De wording van het Christendom in de eerste eeuwen is een fascinerende geschiedenis. Al zeer snel ontstaan er in de multi – culturele wereld van het Midden Oosten en rondom de Middellandse Zee, Christelijke gemeenschappen, vaak ontstaan vanuit de Joodse gemeenten die overal te vinden waren. De wording van het Christendom ging niet zonder strijd en tegenstellingen. Aan een aantal facetten van het ontstaan van het Christendom besteedt het Leerhuis dit seizoen aandacht. De traditie van het Christendom: een huis met vele kamers om in te wonen.

Het Oude Egypte, bakermat van het Jonge Christendom
Op woensdag 10 oktober met dr Tjeu van den Berk. Hij was werkzaam aan de Katholieke Universiteit te Utrecht. Onlangs verscheen zijn boek met bovenstaande titel, waarin hij schrijft dat in de smeltkroes van het gnostieke Alexandrië de grote mythen van het jonge Christendom ontstaan zijn.  

“Van Jezus naar Christendom”
Op woensdag 14 november met Alex van Heusden, bijbels theoloog en studiesecretaris van de Stichting Leerhuis en Liturgie in Amsterdam. In het  najaar verschijnt zijn gelijknamig boek. De veelvormigheid van het vroege Christendom Op woensdag 9 januari met prof. dr G. P. Luttikhuizen, emeritus hoogleraar Nieuwe Testament in Groningen. Hij schreef dit boek over de diversiteit van het vroege Christendom.

Oude Christelijke kerken in het Midden Oosten en Egypte
Op woensdag 6 februari met prof. dr Heleen Murre – van den Berg, hoogleraar Geschiedenis van het Moderne Wereld Christendom, speciaal het Midden Oosten. In het Midden Oosten en in Egypte bestaan er vanouds kleine Christelijke kerken met eeuwen oude tradities, anders dan het westerse Christendom: Syrische, Armeense, Koptische kerken, die onder grote druk staan.

Een terugblik
Op woensdag 6 maart met ds Niek Smit, predikant van de Oude Kerk. Een evaluatie en samenvatting van de voorafgaande avonden met de deelnemers.

Print dit nieuwsartikel Terug naar voorgaande pagina
Het is aardig om belangrijk te zijn, het is belangrijker om aardig te zijn.