Sinds 3 juli 2011 vormen de katholieke parochies in het Westland en Hoek van Holland een federatie. Samenwerking door krachtenbundeling. De parochies maken gebruik van elkaars sterke kanten, maar houden wel hun eigenheid. Zo geven wij,  als gemeenschap en als parochie,  antwoord op de vragen die vandaag de dag op een katholieke gemeenschap afkomen.

Actueel federatie nieuws:

Volledig federatie nieuwsoverzicht

Interessante sites en acties:

Wees niet bang voor het perfecte, je zult het nooit bereiken.